Co nabízíme

Zvyklou komplexní péči v oboru všeobecné praktické lékařství
– řešení akutních onemocnění, infekčních s kontrolou CRP, antigenními testy
– pravidelné preventivní prohlídky
– předooperační vyšetření včetně EKG
– dispenzarizace: pacienti s vysokým tlakem (nově s možností kontroly tlaku tzv. tlakovým holtrem), vysokým cholesterolem, nově i pacienty s nekomplikovanou cukrovkou II. typu, tj. na dietě nebo na základních lécích jako metformin (Siofor,Stadamet,Glucophage…), deriváty sulfonylurey (Glyclada, Diaprel Glurenorm…)
– monitorování pacientů na léčbě warfarinem s možností měření INR/Quick přímo v ordinaci (výsledek je do pár sekund)
– denně (kromě úterý) laboratorní odběry
– očkování
– návštěvní služba v indikovaných případech (vždy po vzájemné domluvě)

Služby, které nejsou hrazené z veřejného pojištění:
– vyšetření pro řidičské oprávnění, zbrojní průkaz, zdravotní průkaz a jiné profesní průkazy
– očkování mimo hrazených pojišťovnou

Pracovně-lékařské služby:
– péče o zaměstnance firem, se kterými máme uzavřenou smlouvu
– provádění pracovně-lékařských prohlídek našim registrovaným pacientům spadajícím do kategorie 1, bez rizika ohrožení zdraví.